ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૦૮.૦૯.૨૦૧૭ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી Amit Shah તારીખ ૧૦ સપ્ટેમ્બર રવિવારના રોજ ‘યુવા ટાઉનહોલ’, વિકાસમાં અડીખમ વિશ્વાસ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આશરે ૨૦૦ થી વધુ સ્થળો પર વીડીયો કોન્ફરસીંગ દ્વારા ૧.૫૦ લાખથી પણ વધુ યુવાનો સાથે સીધો સંવાદ અને સંપર્ક કરશે આગામી ૧૩-૧૪ સપ્ટેમ્બરના રોજ વડાપ્રધાનશ્રી Narendra Modi જાપાનના વડાપ્રધાન સાથે અને ૧૭ સપ્ટેમ્બરના રોજ નર્મદા યોજનાના લોકાર્પણ પ્રસંગે ગુજરાતની મુલાકાતે ૧૧મી સપ્ટેમ્બરના રોજ પ્રદેશ ભાજપાના મીડીયા વિભાગ તેમજ સોશીયલ મીડીયા - આઇ.ટી. વિભાગના વર્કશોપનું પ્રદેશ કાર્યાલય ‘‘શ્રી કમલમ્‌’’ ખાતે આયોજન કેન્દ્રિય મંત્રીઓ શ્રી Arun Jaitley જી, શ્રીમતી Nirmala Sitharaman જી, પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani , મુખ્યમંત્રીશ્રી Vijay Rupani, નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી Nitinbhai Patel, રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાશ્રીઓ સંબિત પાત્રા , જીવીએલ નરસિંમ્હા રાવ વિશેષ ઉપસ્થિત રહીને માર્ગદર્શન આપશે. વધુ વાંચવા : https://goo.gl/MpTidR

અડીખમગુજરાત-અવિરત

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૦૮.૦૯.૨૦૧૭

રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી Amit Shah તારીખ ૧૦ સપ્ટેમ્બર રવિવારના રોજ ‘યુવા ટાઉનહોલ’,
#અડીખમગુજરાત-અવિરત વિકાસમાં અડીખમ વિશ્વાસ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આશરે ૨૦૦ થી વધુ સ્થળો પર વીડીયો કોન્ફરસીંગ દ્વારા ૧.૫૦ લાખથી પણ વધુ યુવાનો સાથે સીધો સંવાદ અને સંપર્ક કરશે

આગામી ૧૩-૧૪ સપ્ટેમ્બરના રોજ વડાપ્રધાનશ્રી Narendra Modi જાપાનના વડાપ્રધાન સાથે અને ૧૭ સપ્ટેમ્બરના રોજ નર્મદા યોજનાના લોકાર્પણ પ્રસંગે ગુજરાતની મુલાકાતે

૧૧મી સપ્ટેમ્બરના રોજ પ્રદેશ ભાજપાના મીડીયા વિભાગ તેમજ સોશીયલ મીડીયા - આઇ.ટી. વિભાગના વર્કશોપનું પ્રદેશ કાર્યાલય ‘‘શ્રી કમલમ્‌’’ ખાતે આયોજન

કેન્દ્રિય મંત્રીઓ શ્રી Arun Jaitley જી, શ્રીમતી Nirmala Sitharaman જી, પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani , મુખ્યમંત્રીશ્રી Vijay Rupani, નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી Nitinbhai Patel, રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાશ્રીઓ સંબિત પાત્રા , જીવીએલ નરસિંમ્હા રાવ વિશેષ ઉપસ્થિત રહીને માર્ગદર્શન આપશે.

વધુ વાંચવા : https://goo.gl/MpTidR

ગુજરાત ભાજપ પ્રદેશની પ્રેસનોટ તા. ૦૮.૦૯.૨૦૧૭ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષશ્રી Amit Shah તારીખ ૧૦ સપ્ટેમ્બર રવિવારના રોજ ‘યુવા ટાઉનહોલ’, #અડીખમગુજરાત-અવિરત વિકાસમાં અડીખમ વિશ્વાસ કાર્યક્રમ અંતર્ગત આશરે ૨૦૦ થી વધુ સ્થળો પર વીડીયો કોન્ફરસીંગ દ્વારા ૧.૫૦ લાખથી પણ વધુ યુવાનો સાથે સીધો સંવાદ અને સંપર્ક કરશે આગામી ૧૩-૧૪ સપ્ટેમ્બરના રોજ વડાપ્રધાનશ્રી Narendra Modi જાપાનના વડાપ્રધાન સાથે અને ૧૭ સપ્ટેમ્બરના રોજ નર્મદા યોજનાના લોકાર્પણ પ્રસંગે ગુજરાતની મુલાકાતે ૧૧મી સપ્ટેમ્બરના રોજ પ્રદેશ ભાજપાના મીડીયા વિભાગ તેમજ સોશીયલ મીડીયા - આઇ.ટી. વિભાગના વર્કશોપનું પ્રદેશ કાર્યાલય ‘‘શ્રી કમલમ્‌’’ ખાતે આયોજન કેન્દ્રિય મંત્રીઓ શ્રી Arun Jaitley જી, શ્રીમતી Nirmala Sitharaman જી, પ્રદેશ અધ્યક્ષશ્રી Jitu Vaghani , મુખ્યમંત્રીશ્રી Vijay Rupani, નાયબ મુખ્યમંત્રીશ્રી Nitinbhai Patel, રાષ્ટ્રીય પ્રવક્તાશ્રીઓ સંબિત પાત્રા , જીવીએલ નરસિંમ્હા રાવ વિશેષ ઉપસ્થિત રહીને માર્ગદર્શન આપશે. વધુ વાંચવા : https://goo.gl/MpTidR

Let's Connect

sm2p0