રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah જી અને ગુજરાતના પ્રભારી શ્રી Bhupender Yadav BJP જીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani જીના ભાવનગર પશ્ચિમ વિધાનસભા સીટ માટે ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે નામાંકન દરમ્યાન યોજાયેલા રોડ શો અને જનસભામાં ઉમટી વિશાળ જનમેદની જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah જી અને ગુજરાતના પ્રભારી શ્રી Bhupender Yadav BJP જીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani જીના ભાવનગર પશ્ચિમ વિધાનસભા સીટ માટે ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે નામાંકન દરમ્યાન યોજાયેલા રોડ શો અને જનસભામાં ઉમટી વિશાળ જનમેદની

જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah જી અને ગુજરાતના પ્રભારી શ્રી Bhupender Yadav BJP જીની પ્રેરક ઉપસ્થિતિમાં પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી Jitu Vaghani જીના ભાવનગર પશ્ચિમ વિધાનસભા સીટ માટે ભાજપના ઉમેદવાર તરીકે નામાંકન દરમ્યાન યોજાયેલા રોડ શો અને જનસભામાં ઉમટી વિશાળ જનમેદની જીતશે વિકાસ, જીતશે ગુજરાત

Let's Connect

sm2p0