ભારતીય જનતા પાર્ટી વતી હું કર્ણાટક ની જનતાનો હ્રદયથી આભાર માનું છું કે તેમણે કર્ણાટક ને કોંગ્રેસ મુક્ત બનાવવાનું કાર્ય કર્યું છે : શ્રી Amit Shah

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ભારતીય જનતા પાર્ટી વતી હું કર્ણાટક ની જનતાનો હ્રદયથી આભાર માનું છું કે તેમણે કર્ણાટક ને કોંગ્રેસ મુક્ત બનાવવાનું કાર્ય કર્યું છે : શ્રી Amit Shah

ભારતીય જનતા પાર્ટી વતી હું કર્ણાટક ની જનતાનો હ્રદયથી આભાર માનું છું કે તેમણે કર્ણાટક ને કોંગ્રેસ મુક્ત બનાવવાનું કાર્ય કર્યું છે : શ્રી Amit Shah

Let's Connect

sm2p0