"વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નિર્ણયથી મોંઘવારી ઘટશે અને અર્થવ્યવસ્થા મજબૂત બનશે" - Amit Shah

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

"વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નિર્ણયથી મોંઘવારી ઘટશે અને અર્થવ્યવસ્થા મજબૂત બનશે" - Amit Shah

"વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના નિર્ણયથી મોંઘવારી ઘટશે અને અર્થવ્યવસ્થા મજબૂત બનશે" - Amit Shah

Let's Connect

sm2p0