ગુજરાતના દરેક બૂથમાંથી કોંગ્રેસને નેસ્તનાબૂદ કરી જડમૂળથી ઉખેડી નાંખવા માટે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah રાજ્યવ્યાપી પ્રવાસ દરમિયાન 7 થી 9 નવેમ્બરે રાજકોટ, સુરત, જૂનાગઢ, ભરુચ, નડિયાદ, બારડોલી, જામનગર અને વડોદરા ખાતે શક્તિકેન્દ્રના ઈન્ચાર્જ સહિત મંડલ / જિલ્લાના પદાધિકારીઓ સાથે સીધો સંવાદ કરશે તથા કાર્યકર્તાઓને આપશે સંગઠનાત્મક તથા ચૂંટણીલક્ષી માર્ગદર્શન

Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાતના દરેક બૂથમાંથી કોંગ્રેસને નેસ્તનાબૂદ કરી જડમૂળથી ઉખેડી નાંખવા માટે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah રાજ્યવ્યાપી પ્રવાસ દરમિયાન 7 થી 9 નવેમ્બરે રાજકોટ, સુરત, જૂનાગઢ, ભરુચ, નડિયાદ, બારડોલી, જામનગર અને વડોદરા ખાતે શક્તિકેન્દ્રના ઈન્ચાર્જ સહિત મંડલ / જિલ્લાના પદાધિકારીઓ સાથે સીધો સંવાદ કરશે તથા કાર્યકર્તાઓને આપશે સંગઠનાત્મક તથા ચૂંટણીલક્ષી માર્ગદર્શન

ગુજરાતના દરેક બૂથમાંથી કોંગ્રેસને નેસ્તનાબૂદ કરી જડમૂળથી ઉખેડી નાંખવા માટે ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી Amit Shah રાજ્યવ્યાપી પ્રવાસ દરમિયાન 7 થી 9 નવેમ્બરે રાજકોટ, સુરત, જૂનાગઢ, ભરુચ, નડિયાદ, બારડોલી, જામનગર અને વડોદરા ખાતે શક્તિકેન્દ્રના ઈન્ચાર્જ સહિત મંડલ / જિલ્લાના પદાધિકારીઓ સાથે સીધો સંવાદ કરશે તથા કાર્યકર્તાઓને આપશે સંગઠનાત્મક તથા ચૂંટણીલક્ષી માર્ગદર્શન

Let's Connect

sm2p0