ગુજરાત સરકારે કોરોના વાયરસના સંક્રમણ સામે લડવામાં જે પ્રયાસો કર્યા છે તે સરાહનીય છે.રાજ્ય સરકારે કોરોનાનો મૃત્યુ દર ઘટાડવા સમગ્રતયા ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે તે ખરેખર પ્રશંસનીય છે. : ડૉ. રણદીપ ગુલેરીયા, ડાયરેકટર, AIIMS નવી દિલ્હી

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

ગુજરાત સરકારે કોરોના વાયરસના સંક્રમણ સામે લડવામાં જે પ્રયાસો કર્યા છે તે સરાહનીય છે.રાજ્ય સરકારે કોરોનાનો મૃત્યુ દર ઘટાડવા સમગ્રતયા ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે તે ખરેખર પ્રશંસનીય છે. : ડૉ. રણદીપ ગુલેરીયા, ડાયરેકટર, AIIMS નવી દિલ્હી
#GujaratFightsCovid19

ગુજરાત સરકારે કોરોના વાયરસના સંક્રમણ સામે લડવામાં જે પ્રયાસો કર્યા છે તે સરાહનીય છે.રાજ્ય સરકારે કોરોનાનો મૃત્યુ દર ઘટાડવા સમગ્રતયા ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું છે તે ખરેખર પ્રશંસનીય છે. : ડૉ. રણદીપ ગુલેરીયા, ડાયરેકટર, AIIMS નવી દિલ્હી #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0