નિહાળો પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલને ABP અસ્મિતા ના એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યૂમાં આજે સાંજે 5:30 કલાકે લાઈવ નિહાળો • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નિહાળો પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલને ABP અસ્મિતા ના એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યૂમાં આજે સાંજે 5:30 કલાકે

લાઈવ નિહાળો

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

નિહાળો પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલને ABP અસ્મિતા ના એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યૂમાં આજે સાંજે 5:30 કલાકે લાઈવ નિહાળો • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0