આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન અંતર્ગત હોદ્દેદારોને વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંબોધતા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી રવિશંકર પ્રસાદ, રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીષજી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા

AatmanirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmanirbharBharat

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન અંતર્ગત હોદ્દેદારોને વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંબોધતા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી રવિશંકર પ્રસાદ, રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીષજી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા
#AatmanirbharBharat

આત્મનિર્ભર ભારત અભિયાન અંતર્ગત હોદ્દેદારોને વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી સંબોધતા કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી રવિશંકર પ્રસાદ, રાષ્ટ્રીય સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી.સતીષજી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા #AatmanirbharBharat

Let's Connect

sm2p0