કેટલાય લોકોની શહીદી બાદ, કેટલાય લોકોએ છાતી પર ગોળી ઝીલ્યા બાદ આ આઝાદી મળી છે... આ આઝાદીને હું વંદન કરું છું. આપ સૌને સ્વતંત્રતા દિવસની શુભકામનાઓ. જય હિંદ.

AatmaNirbharBharat

કેટલાય લોકોની શહીદી બાદ, કેટલાય લોકોએ છાતી પર ગોળી ઝીલ્યા બાદ આ આઝાદી મળી છે... આ આઝાદીને હું વંદન કરું છું. આપ સૌને સ્વતંત્રતા દિવસની શુભકામનાઓ. જય હિંદ.
#AatmaNirbharBharat

કેટલાય લોકોની શહીદી બાદ, કેટલાય લોકોએ છાતી પર ગોળી ઝીલ્યા બાદ આ આઝાદી મળી છે... આ આઝાદીને હું વંદન કરું છું. આપ સૌને સ્વતંત્રતા દિવસની શુભકામનાઓ. જય હિંદ. #AatmaNirbharBharat

Let's Connect

sm2p0