કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પિયુષ ગોયલજી, શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલાજી, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષજી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા એ આત્મનિર્ભર ભારત પેકેજ અંતર્ગત વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ અને હોદ્દેદારશ્રીઓ સાથે સંવાદ કર્યો.

AatmanirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmanirbharBharat

કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પિયુષ ગોયલજી, શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલાજી, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષજી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા એ આત્મનિર્ભર ભારત પેકેજ અંતર્ગત વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ અને હોદ્દેદારશ્રીઓ સાથે સંવાદ કર્યો.

#AatmanirbharBharat

કેન્દ્રીય મંત્રી શ્રી પિયુષ ગોયલજી, શ્રી પરષોત્તમ રૂપાલાજી, રાષ્ટ્રીય સહ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી વી. સતીષજી, પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી અને પ્રદેશ સંગઠન મહામંત્રી શ્રી ભીખુભાઇ દલસાણીયા એ આત્મનિર્ભર ભારત પેકેજ અંતર્ગત વિડીયો કોન્ફરન્સના માધ્યમથી પ્રદેશ પદાધિકારીશ્રીઓ, સાંસદશ્રીઓ, ધારાસભ્યશ્રીઓ અને હોદ્દેદારશ્રીઓ સાથે સંવાદ કર્યો. #AatmanirbharBharat

Let's Connect

sm2p0