આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના આહવાન મુજબ પરિવાર સહ દીપ પ્રજ્વલિત કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ

9pm9minute

BJP | BJP Gujarat,  9pm9minute

આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના આહવાન મુજબ પરિવાર સહ દીપ પ્રજ્વલિત કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ
#9pm9minute

આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના આહવાન મુજબ પરિવાર સહ દીપ પ્રજ્વલિત કરતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી નીતિનભાઈ પટેલ #9pm9minute

Let's Connect

sm2p0