આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના આહવાન પર આજે રાત્રે ૯ કલાકે ૯ મિનિટ માટે ઘરની બધી જ લાઈટો બંધ કરીને ઘરના દરવાજે અથવા બાલ્કનીમાં ઉભા રહીને દેશની કોરોના સામેની લડાઈમાં એકતા દાખવીને મીણબત્તી, દીવો, ટોર્ચ અથવા મોબાઈલની ફ્લેશ લાઈટ અવશ્ય ચાલુ કરીએ.

9pm9minute

BJP | BJP Gujarat,  9pm9minute

આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના આહવાન પર આજે રાત્રે ૯ કલાકે ૯ મિનિટ માટે ઘરની બધી જ લાઈટો બંધ કરીને ઘરના દરવાજે અથવા બાલ્કનીમાં ઉભા રહીને દેશની કોરોના સામેની લડાઈમાં એકતા દાખવીને મીણબત્તી, દીવો, ટોર્ચ અથવા મોબાઈલની ફ્લેશ લાઈટ અવશ્ય ચાલુ કરીએ.
#9pm9minute

આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના આહવાન પર આજે રાત્રે ૯ કલાકે ૯ મિનિટ માટે ઘરની બધી જ લાઈટો બંધ કરીને ઘરના દરવાજે અથવા બાલ્કનીમાં ઉભા રહીને દેશની કોરોના સામેની લડાઈમાં એકતા દાખવીને મીણબત્તી, દીવો, ટોર્ચ અથવા મોબાઈલની ફ્લેશ લાઈટ અવશ્ય ચાલુ કરીએ. #9pm9minute

Let's Connect

sm2p0