આજે રાત્રે ૯ કલાકે ૯ મિનિટ માટે ઘરની બધી જ લાઈટો બંધ કરીને ઘરના દરવાજે અથવા બાલ્કનીમાં ઉભા રહીને મીણબત્તી, દીવો, ટોર્ચ અથવા મોબાઈલની ફ્લેશ લાઈટ પ્રગટાવિને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના આહવાન ને સમર્થન આપવા અપીલ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી

9pm9minute

આજે રાત્રે ૯ કલાકે ૯ મિનિટ માટે ઘરની બધી જ લાઈટો બંધ કરીને ઘરના દરવાજે અથવા બાલ્કનીમાં ઉભા રહીને મીણબત્તી, દીવો, ટોર્ચ અથવા મોબાઈલની ફ્લેશ લાઈટ પ્રગટાવિને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના આહવાન ને સમર્થન આપવા અપીલ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી
#9pm9minute

આજે રાત્રે ૯ કલાકે ૯ મિનિટ માટે ઘરની બધી જ લાઈટો બંધ કરીને ઘરના દરવાજે અથવા બાલ્કનીમાં ઉભા રહીને મીણબત્તી, દીવો, ટોર્ચ અથવા મોબાઈલની ફ્લેશ લાઈટ પ્રગટાવિને આદરણીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના આહવાન ને સમર્થન આપવા અપીલ કરતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી #9pm9minute

Let's Connect

sm2p0