કોરોના વાયરસની સ્થિતિમાં રાજ્યની કુલ જનસંખ્યાના 92% જેટલા લોકોને વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ કરાયું ‬ ‪👉42.48 લાખ કવીન્ટલ અનાજનું રાજ્યભરની 17000 દુકાનો પરથી વિતરણ કરાયું ‬ ‪ ‬ ‪👉DBTના માધ્યમ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 50.52 લાખ NFSA લાભાર્થીઓના બેન્ક ખાતામાં કુલ રૂ.505 કરોડની સહાય જમા કરાઈ

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

કોરોના વાયરસની સ્થિતિમાં રાજ્યની કુલ જનસંખ્યાના 92% જેટલા લોકોને વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ કરાયું ‬
‪👉42.48 લાખ કવીન્ટલ અનાજનું રાજ્યભરની 17000 દુકાનો પરથી વિતરણ કરાયું ‬
‪ ‬
‪👉DBTના માધ્યમ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 50.52 લાખ NFSA લાભાર્થીઓના બેન્ક ખાતામાં કુલ રૂ.505 કરોડની સહાય જમા કરાઈ
#GujaratFightsCovid19

કોરોના વાયરસની સ્થિતિમાં રાજ્યની કુલ જનસંખ્યાના 92% જેટલા લોકોને વિનામૂલ્યે અનાજ વિતરણ કરાયું ‬ ‪👉42.48 લાખ કવીન્ટલ અનાજનું રાજ્યભરની 17000 દુકાનો પરથી વિતરણ કરાયું ‬ ‪ ‬ ‪👉DBTના માધ્યમ દ્વારા અત્યાર સુધીમાં 50.52 લાખ NFSA લાભાર્થીઓના બેન્ક ખાતામાં કુલ રૂ.505 કરોડની સહાય જમા કરાઈ #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0