ગરીબ કલ્યાણ મેળાના 9મા ચરણનો આરંભ મુખ્યમંત્રીશ્રી Vijay Rupani એ નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળા ખાતેથી ગરીબ કલ્યાણ મેળાનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગરીબ કલ્યાણ મેળાના 9મા ચરણનો આરંભ

મુખ્યમંત્રીશ્રી Vijay Rupani એ નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળા ખાતેથી ગરીબ કલ્યાણ મેળાનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

ગરીબ કલ્યાણ મેળાના 9મા ચરણનો આરંભ મુખ્યમંત્રીશ્રી Vijay Rupani એ નર્મદા જિલ્લાના રાજપીપળા ખાતેથી ગરીબ કલ્યાણ મેળાનો પ્રારંભ કરાવ્યો હતો.

Let's Connect

sm2p0