સાગર ખેડૂના સર્વાંગી વિકાસ માટે કટિબદ્ધ રાજ્યની ભાજપ સરકાર 👉 ગુજરાતમાં 9 બંદરો ઉપર હાર્બર પોર્ટ વિકસાવાશે 👉 ગુજરાતના માછીમારોને ન્યાય સાથે હક મળી રહે તે હેતુથી ગુજરાત સરકારની પરવાનગી વિના અન્ય રાજ્યોની માછીમારી બોટ ગુજરાતમાં ન પ્રવેશે તે માટે કાયદો બનાવવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સાગર ખેડૂના સર્વાંગી વિકાસ માટે કટિબદ્ધ રાજ્યની ભાજપ સરકાર

👉 ગુજરાતમાં 9 બંદરો ઉપર હાર્બર પોર્ટ વિકસાવાશે

👉 ગુજરાતના માછીમારોને ન્યાય સાથે હક મળી રહે તે હેતુથી ગુજરાત સરકારની પરવાનગી વિના અન્ય રાજ્યોની માછીમારી બોટ ગુજરાતમાં ન પ્રવેશે તે માટે કાયદો બનાવવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે

સાગર ખેડૂના સર્વાંગી વિકાસ માટે કટિબદ્ધ રાજ્યની ભાજપ સરકાર 👉 ગુજરાતમાં 9 બંદરો ઉપર હાર્બર પોર્ટ વિકસાવાશે 👉 ગુજરાતના માછીમારોને ન્યાય સાથે હક મળી રહે તે હેતુથી ગુજરાત સરકારની પરવાનગી વિના અન્ય રાજ્યોની માછીમારી બોટ ગુજરાતમાં ન પ્રવેશે તે માટે કાયદો બનાવવાની પ્રક્રિયા ચાલુ છે

Let's Connect

sm2p0