પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીજી ના આહવાન પર સમગ્ર દેશનાં લોકો એ આજે રાત્રે 9 વાગે દીવો-મીણબત્તી પ્રજ્વલન, ટોર્ચ અને મોબાઈલ ની લાઈટ થી ઉજાસ પાથર્યો. ગુજરાત નાં વિવિધ શહેરો ની કેટલીક તસવીરો.

9pm9Minutes

BJP | BJP Gujarat,  9pm9Minutes

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીજી ના આહવાન પર સમગ્ર દેશનાં લોકો એ આજે રાત્રે 9 વાગે દીવો-મીણબત્તી પ્રજ્વલન, ટોર્ચ અને મોબાઈલ ની લાઈટ થી ઉજાસ પાથર્યો.

ગુજરાત નાં વિવિધ શહેરો ની કેટલીક તસવીરો.

#9pm9Minutes

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઇ મોદીજી ના આહવાન પર સમગ્ર દેશનાં લોકો એ આજે રાત્રે 9 વાગે દીવો-મીણબત્તી પ્રજ્વલન, ટોર્ચ અને મોબાઈલ ની લાઈટ થી ઉજાસ પાથર્યો. ગુજરાત નાં વિવિધ શહેરો ની કેટલીક તસવીરો. #9pm9Minutes

Let's Connect

sm2p0