👉 સદીઓના વિવાદનો અંત, ભવ્ય શ્રી રામ મંદિરનું નિર્માણ શરૂ 👉 સુપ્રીમ કોર્ટે 9 નવેમ્બર 2019ના રોજ અયોધ્યામાં વિવાદિત જમીન રામલલાને આપવાનો ચુકાદો આપ્યો હતો 👉 'શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર' નામથી સ્વાયત ટ્રસ્ટની રચના

1YearOfModi2

BJP | BJP Gujarat,  1YearOfModi2

👉 સદીઓના વિવાદનો અંત, ભવ્ય શ્રી રામ મંદિરનું નિર્માણ શરૂ

👉 સુપ્રીમ કોર્ટે 9 નવેમ્બર 2019ના રોજ અયોધ્યામાં વિવાદિત જમીન રામલલાને આપવાનો ચુકાદો આપ્યો હતો

👉 'શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર' નામથી સ્વાયત ટ્રસ્ટની રચના
#1YearOfModi2

👉 સદીઓના વિવાદનો અંત, ભવ્ય શ્રી રામ મંદિરનું નિર્માણ શરૂ 👉 સુપ્રીમ કોર્ટે 9 નવેમ્બર 2019ના રોજ અયોધ્યામાં વિવાદિત જમીન રામલલાને આપવાનો ચુકાદો આપ્યો હતો 👉 'શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર' નામથી સ્વાયત ટ્રસ્ટની રચના #1YearOfModi2

Let's Connect

sm2p0