ડિજિટલ ભારતના નિર્માણમાં ગુજરાતનું યોગદાન: 👉 8.80 લાખથી વધુ ખેડૂતો અને વેપારીઓ eNAM પોર્ટલ સાથે જોડાયા 👉 7916 ગ્રામ પંચાયતોને ઓપ્ટિકલ ફાઈબર નેટવર્કથી જોડવામાં આવી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ડિજિટલ ભારતના નિર્માણમાં ગુજરાતનું યોગદાન:

👉 8.80 લાખથી વધુ ખેડૂતો અને વેપારીઓ eNAM પોર્ટલ સાથે જોડાયા

👉 7916 ગ્રામ પંચાયતોને ઓપ્ટિકલ ફાઈબર નેટવર્કથી જોડવામાં આવી

ડિજિટલ ભારતના નિર્માણમાં ગુજરાતનું યોગદાન: 👉 8.80 લાખથી વધુ ખેડૂતો અને વેપારીઓ eNAM પોર્ટલ સાથે જોડાયા 👉 7916 ગ્રામ પંચાયતોને ઓપ્ટિકલ ફાઈબર નેટવર્કથી જોડવામાં આવી

Let's Connect

sm2p0