નિહાળો પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નું ‘ઇન્ડિયા આઈડિયાઝ સમિટ’ માં સંબોધન આજે રાત્રે 8:50 કલાકે લાઈવ નિહાળો: • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નિહાળો પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નું ‘ઇન્ડિયા આઈડિયાઝ સમિટ’ માં સંબોધન આજે રાત્રે 8:50 કલાકે

લાઈવ નિહાળો:

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

નિહાળો પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી નું ‘ઇન્ડિયા આઈડિયાઝ સમિટ’ માં સંબોધન આજે રાત્રે 8:50 કલાકે લાઈવ નિહાળો: • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0