નિહાળો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી તથા ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઇ શાહને આજે રાત્રે 8:00 કલાકે 'એજેન્ડા આજ તક' કાર્યક્રમમાં નિહાળો લાઈવ : Facebook.com/BJP4Gujarat Twitter.com/BJP4Gujarat Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નિહાળો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી તથા ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઇ શાહને આજે રાત્રે 8:00 કલાકે 'એજેન્ડા આજ તક' કાર્યક્રમમાં

નિહાળો લાઈવ :

Facebook.com/BJP4Gujarat
Twitter.com/BJP4Gujarat
Youtube.com/BJP4Gujarat

નિહાળો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી તથા ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી અમિતભાઇ શાહને આજે રાત્રે 8:00 કલાકે 'એજેન્ડા આજ તક' કાર્યક્રમમાં નિહાળો લાઈવ : Facebook.com/BJP4Gujarat Twitter.com/BJP4Gujarat Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0