વિશ્વના વિકસિત દેશોમાં કોરોનાનો પ્રથમ કેસ સામે આવ્યાના 80 દિવસ બાદની સ્થિતિ મુજબ કોરોના સામેની લડાઇમાં ભારત સૌથી સફળ

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

વિશ્વના વિકસિત દેશોમાં કોરોનાનો પ્રથમ કેસ સામે આવ્યાના 80 દિવસ બાદની સ્થિતિ મુજબ કોરોના સામેની લડાઇમાં ભારત સૌથી સફળ
#IndiaFightsCorona

વિશ્વના વિકસિત દેશોમાં કોરોનાનો પ્રથમ કેસ સામે આવ્યાના 80 દિવસ બાદની સ્થિતિ મુજબ કોરોના સામેની લડાઇમાં ભારત સૌથી સફળ #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0