નિહાળો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહ ને રિપબ્લિક ભારત ના એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યૂમાં આજે સાંજે 8 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નિહાળો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહ ને રિપબ્લિક ભારત ના એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યૂમાં આજે સાંજે 8 કલાકે

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

નિહાળો કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી શ્રી અમિતભાઇ શાહ ને રિપબ્લિક ભારત ના એક્સક્લુઝિવ ઇન્ટરવ્યૂમાં આજે સાંજે 8 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0