ઉજ્જ્વલા યોજના ને કેટલાક લોકો વ્યર્થ ગણીને તેનો દુષ્પ્રચાર કરતા હતા સંકટના આ સમયમાં 8 કરોડ ગરીબ મહિલાઓને નિઃશુલ્ક 3 ગેસ સિલિન્ડર આપવાનું માધ્યમ બની ગઈ

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

ઉજ્જ્વલા યોજના ને કેટલાક લોકો વ્યર્થ ગણીને તેનો દુષ્પ્રચાર કરતા હતા

સંકટના આ સમયમાં 8 કરોડ ગરીબ મહિલાઓને નિઃશુલ્ક 3 ગેસ સિલિન્ડર આપવાનું માધ્યમ બની ગઈ
#IndiaFightsCorona

ઉજ્જ્વલા યોજના ને કેટલાક લોકો વ્યર્થ ગણીને તેનો દુષ્પ્રચાર કરતા હતા સંકટના આ સમયમાં 8 કરોડ ગરીબ મહિલાઓને નિઃશુલ્ક 3 ગેસ સિલિન્ડર આપવાનું માધ્યમ બની ગઈ #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0