8 મહાનગરોમાં 13 જીલ્લાની 29 નગરપાલિકામાં સેવાસેતુ કાર્યક્રમ યોજાયા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

8 મહાનગરોમાં 13 જીલ્લાની 29 નગરપાલિકામાં સેવાસેતુ કાર્યક્રમ યોજાયા.

8 મહાનગરોમાં 13 જીલ્લાની 29 નગરપાલિકામાં સેવાસેતુ કાર્યક્રમ યોજાયા.

Let's Connect

sm2p0