હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત • રાજ્યમાં કોરોના દર્દીઓનો રિકવરી રેટ 76% થી વધુ • કોરોના સંક્રમિતોની સઘન-ત્વરિત સારવાર માટે 47 હજાર કોવિડ બેડ તેમજ 2300 વેન્ટીલેટર્સ ઉપલબ્ધ

GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  GujaratFightsCovid19

હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત

• રાજ્યમાં કોરોના દર્દીઓનો રિકવરી રેટ 76% થી વધુ

• કોરોના સંક્રમિતોની સઘન-ત્વરિત સારવાર માટે 47 હજાર કોવિડ બેડ તેમજ 2300 વેન્ટીલેટર્સ ઉપલબ્ધ

#GujaratFightsCovid19

હારશે કોરોના, જીતશે ગુજરાત • રાજ્યમાં કોરોના દર્દીઓનો રિકવરી રેટ 76% થી વધુ • કોરોના સંક્રમિતોની સઘન-ત્વરિત સારવાર માટે 47 હજાર કોવિડ બેડ તેમજ 2300 વેન્ટીલેટર્સ ઉપલબ્ધ #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0