• નગર પાલિકા ની ચૂંટણીમાં ભાજપનો ભવ્ય વિજય. • 75 માંથી 47 નગર પાલિકા માં ભાજપ નો ભવ્ય વિજય. • ગુજરાત ની જનતા એ ફરી આપ્યો કોંગ્રેસ ને જાકારો. • પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિ માં ઉજવાયો "વિજય ઉત્સવ".

Bharatiya Janata Party is the largest political party

• નગર પાલિકા ની ચૂંટણીમાં ભાજપનો ભવ્ય વિજય.
• 75 માંથી 47 નગર પાલિકા માં ભાજપ નો ભવ્ય વિજય.
• ગુજરાત ની જનતા એ ફરી આપ્યો કોંગ્રેસ ને જાકારો.
• પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિ માં ઉજવાયો "વિજય ઉત્સવ".

• નગર પાલિકા ની ચૂંટણીમાં ભાજપનો ભવ્ય વિજય. • 75 માંથી 47 નગર પાલિકા માં ભાજપ નો ભવ્ય વિજય. • ગુજરાત ની જનતા એ ફરી આપ્યો કોંગ્રેસ ને જાકારો. • પ્રદેશ કાર્યાલય કમલમ ખાતે પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી જીતુભાઇ વાઘાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિ માં ઉજવાયો "વિજય ઉત્સવ".

Let's Connect

sm2p0