કોરોના વાયરસની લેટેસ્ટ અને અધિકૃત માહિતી મેળવવા ગુજરાતના તમામ વોટ્સએપ યુઝર્સને નમ્ર વિનંતી છે કે તેઓ રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા શરૂ કરાયેલી વોટ્સએપ કોરોના વાયરસ હેલ્પલાઈનનો લાભ લે. આ સેવા ચાલુ કરવા તમારા વોટ્સએપથી 74330 00104 નંબર પર નમસ્તે લખીને મોકલો.‬ ‪

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

કોરોના વાયરસની લેટેસ્ટ અને અધિકૃત માહિતી મેળવવા ગુજરાતના તમામ વોટ્સએપ યુઝર્સને નમ્ર વિનંતી છે કે તેઓ રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા શરૂ કરાયેલી વોટ્સએપ કોરોના વાયરસ હેલ્પલાઈનનો લાભ લે. આ સેવા ચાલુ કરવા તમારા વોટ્સએપથી 74330 00104 નંબર પર નમસ્તે લખીને મોકલો.‬
‪#IndiaFightsCorona

કોરોના વાયરસની લેટેસ્ટ અને અધિકૃત માહિતી મેળવવા ગુજરાતના તમામ વોટ્સએપ યુઝર્સને નમ્ર વિનંતી છે કે તેઓ રાજ્યના આરોગ્ય વિભાગ દ્વારા શરૂ કરાયેલી વોટ્સએપ કોરોના વાયરસ હેલ્પલાઈનનો લાભ લે. આ સેવા ચાલુ કરવા તમારા વોટ્સએપથી 74330 00104 નંબર પર નમસ્તે લખીને મોકલો.‬ ‪#IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0