મોદી સરકાર દ્વારા સમયસર લેવામાં આવેલા નિર્ણયો અને સુદ્રઢ વ્યવસ્થાઓથી કોરોનાને માત આપી રહ્યું છે ભારત દેશમાં કોરોના સંક્રમણથી 72.51% દર્દીઓ સ્વસ્થ થઇ ચૂક્યા છે ભારતમાં કોરોના સંક્રમણને કારણે મૃત્યુદર 1.92% સાથે સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી ઓછા મૃત્યુદરમાં સામેલ છે

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

મોદી સરકાર દ્વારા સમયસર લેવામાં આવેલા નિર્ણયો અને સુદ્રઢ વ્યવસ્થાઓથી કોરોનાને માત આપી રહ્યું છે ભારત

દેશમાં કોરોના સંક્રમણથી 72.51% દર્દીઓ સ્વસ્થ થઇ ચૂક્યા છે

ભારતમાં કોરોના સંક્રમણને કારણે મૃત્યુદર 1.92% સાથે સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી ઓછા મૃત્યુદરમાં સામેલ છે

#IndiaFightsCorona

મોદી સરકાર દ્વારા સમયસર લેવામાં આવેલા નિર્ણયો અને સુદ્રઢ વ્યવસ્થાઓથી કોરોનાને માત આપી રહ્યું છે ભારત દેશમાં કોરોના સંક્રમણથી 72.51% દર્દીઓ સ્વસ્થ થઇ ચૂક્યા છે ભારતમાં કોરોના સંક્રમણને કારણે મૃત્યુદર 1.92% સાથે સમગ્ર વિશ્વમાં સૌથી ઓછા મૃત્યુદરમાં સામેલ છે #IndiaFightsCorona

Let's Connect

sm2p0