રાજકોટ ખાતે 71માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી નિમિત્તે ધ્વજવંદન કરી રાષ્ટ્રીય ધ્વજને સલામી આપતા મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી તથા મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.

પ્રજાસત્તાકદિન, RepublicDay

BJP | BJP Gujarat,  પ્રજાસત્તાકદિન, RepublicDay

રાજકોટ ખાતે 71માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી નિમિત્તે ધ્વજવંદન કરી રાષ્ટ્રીય ધ્વજને સલામી આપતા મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી તથા મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani.

#પ્રજાસત્તાકદિન #RepublicDay

રાજકોટ ખાતે 71માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી નિમિત્તે ધ્વજવંદન કરી રાષ્ટ્રીય ધ્વજને સલામી આપતા મહામહિમ રાજ્યપાલ શ્રી આચાર્ય દેવવ્રતજી તથા મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani. #પ્રજાસત્તાકદિન #RepublicDay

Let's Connect

sm2p0