રાજકોટ ખાતે 71મા પ્રજાસત્તાક પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીના ભાગરૂપે પબ્લિક પ્રાઈવેટ પાર્ટનરશીપના ધોરણે નવનિર્મિત આઇકોનિક રાજકોટ બસપોર્ટનું લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

રાજકોટ ખાતે 71મા પ્રજાસત્તાક પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીના ભાગરૂપે પબ્લિક પ્રાઈવેટ પાર્ટનરશીપના ધોરણે નવનિર્મિત આઇકોનિક રાજકોટ બસપોર્ટનું લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

રાજકોટ ખાતે 71મા પ્રજાસત્તાક પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણીના ભાગરૂપે પબ્લિક પ્રાઈવેટ પાર્ટનરશીપના ધોરણે નવનિર્મિત આઇકોનિક રાજકોટ બસપોર્ટનું લોકાર્પણ કરતા માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0