ડભોઈ ખાતે 71માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી નિમિત્તે ધ્વજવંદન કરી રાષ્ટ્રીય ધ્વજને સલામી આપતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ડભોઈ ખાતે 71માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી નિમિત્તે ધ્વજવંદન કરી રાષ્ટ્રીય ધ્વજને સલામી આપતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel.

ડભોઈ ખાતે 71માં પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી નિમિત્તે ધ્વજવંદન કરી રાષ્ટ્રીય ધ્વજને સલામી આપતા નાયબ મુખ્યમંત્રી શ્રી Nitin Patel.

Let's Connect

sm2p0