માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજકોટ ખાતે 71મા પ્રજાસત્તાક પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી અંતર્ગત આયોજિત યુવા સંમેલનમાં વિવિધ યુવાલક્ષી યોજનાઓના લાભોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજકોટ ખાતે 71મા પ્રજાસત્તાક પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી અંતર્ગત આયોજિત યુવા સંમેલનમાં વિવિધ યુવાલક્ષી યોજનાઓના લાભોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં રાજકોટ ખાતે 71મા પ્રજાસત્તાક પર્વની રાજ્યકક્ષાની ઉજવણી અંતર્ગત આયોજિત યુવા સંમેલનમાં વિવિધ યુવાલક્ષી યોજનાઓના લાભોનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું.

Let's Connect

sm2p0