પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના જન્મદિવસની ઉજવણી ના ભાગરૂપે સુરતમાં 70,000 વૃક્ષ રોપવામાં આવશે જે અંતર્ગત આ વૃક્ષારોપણ અભિયાનનો શુભારંભ કરાવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી દર્શનાબેન જરદોશ, સુરત શહેર પ્રમુખ શ્રી નીતિનભાઇ ભજીયાવાળા અને મેયર ડો. જગદીશભાઇ પટેલ સહિત ધારાસભ્યશ્રીઓ અને અગ્રણીશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના જન્મદિવસની ઉજવણી ના ભાગરૂપે સુરતમાં 70,000 વૃક્ષ રોપવામાં આવશે જે અંતર્ગત આ વૃક્ષારોપણ અભિયાનનો શુભારંભ કરાવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી દર્શનાબેન જરદોશ, સુરત શહેર પ્રમુખ શ્રી નીતિનભાઇ ભજીયાવાળા અને મેયર ડો. જગદીશભાઇ પટેલ સહિત ધારાસભ્યશ્રીઓ અને અગ્રણીશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી ના જન્મદિવસની ઉજવણી ના ભાગરૂપે સુરતમાં 70,000 વૃક્ષ રોપવામાં આવશે જે અંતર્ગત આ વૃક્ષારોપણ અભિયાનનો શુભારંભ કરાવતા પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રી સી.આર.પાટીલ. આ પ્રસંગે સાંસદ શ્રી દર્શનાબેન જરદોશ, સુરત શહેર પ્રમુખ શ્રી નીતિનભાઇ ભજીયાવાળા અને મેયર ડો. જગદીશભાઇ પટેલ સહિત ધારાસભ્યશ્રીઓ અને અગ્રણીશ્રીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા.

Let's Connect

sm2p0