નિહાળો પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આજે સાંજે 7:00 કલાકે ટાઈમ્સ નાઉ સમિટ કાર્યક્રમમાં નિહાળો લાઈવ : Facebook.com/BJP4Gujarat Twitter.com/BJP4Gujarat Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નિહાળો પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આજે સાંજે 7:00 કલાકે ટાઈમ્સ નાઉ સમિટ કાર્યક્રમમાં

નિહાળો લાઈવ :

Facebook.com/BJP4Gujarat
Twitter.com/BJP4Gujarat
Youtube.com/BJP4Gujarat

નિહાળો પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીને આજે સાંજે 7:00 કલાકે ટાઈમ્સ નાઉ સમિટ કાર્યક્રમમાં નિહાળો લાઈવ : Facebook.com/BJP4Gujarat Twitter.com/BJP4Gujarat Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0