નિહાળો માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી નું યુએસ-ઇન્ડિયા સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશીપ ફોરમ ના ત્રીજા વાર્ષિક શિખર સંમેલનમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન ગુજરાત વિષય પર સંબોધન આજે સાંજે 7:00 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નિહાળો માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી નું યુએસ-ઇન્ડિયા સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશીપ ફોરમ ના ત્રીજા વાર્ષિક શિખર સંમેલનમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન ગુજરાત વિષય પર સંબોધન આજે સાંજે 7:00 કલાકે

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

નિહાળો માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી નું યુએસ-ઇન્ડિયા સ્ટ્રેટેજિક પાર્ટનરશીપ ફોરમ ના ત્રીજા વાર્ષિક શિખર સંમેલનમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ડેસ્ટિનેશન ગુજરાત વિષય પર સંબોધન આજે સાંજે 7:00 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0