સારી, ઝડપી અને સમયસર સારવાર તથા એક્ટિવ સર્વેલન્સનું પરિણામ - રાજ્યમાં કોરોના સંક્રમિત દર્દીઓનો રિકવરી રેટ 70% થયો. - અઠવાડિક ડેથ રેટ 6.50%થી ઘટીને 1.5% થયો - કોરોના કેસોનો ડબલીંગ રેટ 9 દિવસથી વધીને 32 દિવસનો થયો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

સારી, ઝડપી અને સમયસર સારવાર તથા એક્ટિવ સર્વેલન્સનું પરિણામ

- રાજ્યમાં કોરોના સંક્રમિત દર્દીઓનો રિકવરી રેટ 70% થયો.

- અઠવાડિક ડેથ રેટ 6.50%થી ઘટીને 1.5% થયો

- કોરોના કેસોનો ડબલીંગ રેટ 9 દિવસથી વધીને 32 દિવસનો થયો.

સારી, ઝડપી અને સમયસર સારવાર તથા એક્ટિવ સર્વેલન્સનું પરિણામ - રાજ્યમાં કોરોના સંક્રમિત દર્દીઓનો રિકવરી રેટ 70% થયો. - અઠવાડિક ડેથ રેટ 6.50%થી ઘટીને 1.5% થયો - કોરોના કેસોનો ડબલીંગ રેટ 9 દિવસથી વધીને 32 દિવસનો થયો.

Let's Connect

sm2p0