પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી આજે સાંજે 7 વાગ્યે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના આર્થિક અને સામાજિક પરિષદના ઉચ્ચ સ્તરીય સત્રને સંબોધિત કરશે. લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી આજે સાંજે 7 વાગ્યે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના આર્થિક અને સામાજિક પરિષદના ઉચ્ચ સ્તરીય સત્રને સંબોધિત કરશે.

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીજી આજે સાંજે 7 વાગ્યે સંયુક્ત રાષ્ટ્રના આર્થિક અને સામાજિક પરિષદના ઉચ્ચ સ્તરીય સત્રને સંબોધિત કરશે. લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0