મોદી સરકારની રક્ષા ક્ષેત્રે વધુ એક સિદ્ધી 👉 પાછલા ત્રણ વર્ષોમાં રક્ષા ઉપકરણોની નિકાસમાં 7 ગણી વૃદ્ધિ નોંધાઈ 👉 ભારત 42 દેશોમાં રક્ષા ઉપકરણોની નિકાસ કરી રહ્યું છે

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

મોદી સરકારની રક્ષા ક્ષેત્રે વધુ એક સિદ્ધી

👉 પાછલા ત્રણ વર્ષોમાં રક્ષા ઉપકરણોની નિકાસમાં 7 ગણી વૃદ્ધિ નોંધાઈ

👉 ભારત 42 દેશોમાં રક્ષા ઉપકરણોની નિકાસ કરી રહ્યું છે

મોદી સરકારની રક્ષા ક્ષેત્રે વધુ એક સિદ્ધી 👉 પાછલા ત્રણ વર્ષોમાં રક્ષા ઉપકરણોની નિકાસમાં 7 ગણી વૃદ્ધિ નોંધાઈ 👉 ભારત 42 દેશોમાં રક્ષા ઉપકરણોની નિકાસ કરી રહ્યું છે

Let's Connect

sm2p0