ગુજરાત સરકાર રાજ્યના 67,000 યુવાનોને આપશે નોકરી

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

ગુજરાત સરકાર રાજ્યના 67,000 યુવાનોને આપશે નોકરી

ગુજરાત સરકાર રાજ્યના 67,000 યુવાનોને આપશે નોકરી

Let's Connect

sm2p0