કચ્છ જિલ્લાના ભુજ તાલુકાના રુદ્ર માતા સિંચાઇ ડેમમાં કમાન્ડ એરિયા 6700 એકર સરકારશ્રીએ વધારતા આગેવાનો દ્વારા પ્રદેશ પ્રમુખ અને માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીનો આભાર માનવામાં આવ્યો હતો.

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

કચ્છ જિલ્લાના ભુજ તાલુકાના રુદ્ર માતા સિંચાઇ ડેમમાં કમાન્ડ એરિયા 6700 એકર સરકારશ્રીએ વધારતા આગેવાનો દ્વારા પ્રદેશ પ્રમુખ અને માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીનો આભાર માનવામાં આવ્યો હતો.

કચ્છ જિલ્લાના ભુજ તાલુકાના રુદ્ર માતા સિંચાઇ ડેમમાં કમાન્ડ એરિયા 6700 એકર સરકારશ્રીએ વધારતા આગેવાનો દ્વારા પ્રદેશ પ્રમુખ અને માન.મંત્રીશ્રી વિજયભાઇ રૂપાણીનો આભાર માનવામાં આવ્યો હતો.

Let's Connect

sm2p0