પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રામ મંદિર નિર્માણ માટે 67 એકર જમીન ફાળવવા અને ટ્રસ્ટની રચના કરવા સંસદમાં કરેલી જાહેરાતને આવકારી આભાર પ્રગટ કરતા મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Bharatiya Janata Party is the largest political party

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રામ મંદિર નિર્માણ માટે 67 એકર જમીન ફાળવવા અને ટ્રસ્ટની રચના કરવા સંસદમાં કરેલી જાહેરાતને આવકારી આભાર પ્રગટ કરતા મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્ર મોદીએ રામ મંદિર નિર્માણ માટે 67 એકર જમીન ફાળવવા અને ટ્રસ્ટની રચના કરવા સંસદમાં કરેલી જાહેરાતને આવકારી આભાર પ્રગટ કરતા મુખ્યમંત્રી શ્રી Vijay Rupani

Let's Connect

sm2p0