નિહાળો માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ને રાજ્યસભા ટીવી ના ખાસ મુલાકાત કાર્યક્રમમાં આજે સાંજે 6:30 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નિહાળો માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ને રાજ્યસભા ટીવી ના ખાસ મુલાકાત કાર્યક્રમમાં આજે સાંજે 6:30 કલાકે

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

નિહાળો માન. મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણી ને રાજ્યસભા ટીવી ના ખાસ મુલાકાત કાર્યક્રમમાં આજે સાંજે 6:30 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0