શ્રદ્ધેય ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ના બલિદાન દિવસ પર ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી સાંજે 6:30 કલાકે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી કાર્યકર્તાઓને સંબોધન કરશે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

શ્રદ્ધેય ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ના બલિદાન દિવસ પર ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી સાંજે 6:30 કલાકે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી કાર્યકર્તાઓને સંબોધન કરશે

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

શ્રદ્ધેય ડો. શ્યામા પ્રસાદ મુખર્જી ના બલિદાન દિવસ પર ભાજપ રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ શ્રી જે.પી.નડ્ડાજી સાંજે 6:30 કલાકે વિડીયો કોન્ફરન્સ ના માધ્યમથી કાર્યકર્તાઓને સંબોધન કરશે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0