આજે સાંજે 6:30 કલાકે યોગ, પ્રાણાયામ અને ધ્યાન વિશે માર્ગદર્શન આપશે વિખ્યાત ક્રિક્રેટર શ્રી રવિન્દ્ર જાડેજા અને શ્રી ચેતેશ્વર પુજારા લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

આજે સાંજે 6:30 કલાકે યોગ, પ્રાણાયામ અને ધ્યાન વિશે માર્ગદર્શન આપશે વિખ્યાત ક્રિક્રેટર શ્રી રવિન્દ્ર જાડેજા અને શ્રી ચેતેશ્વર પુજારા

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

આજે સાંજે 6:30 કલાકે યોગ, પ્રાણાયામ અને ધ્યાન વિશે માર્ગદર્શન આપશે વિખ્યાત ક્રિક્રેટર શ્રી રવિન્દ્ર જાડેજા અને શ્રી ચેતેશ્વર પુજારા લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0