આજે સાંજે 6:30 કલાકે યોગ, પ્રાણાયામ અને ધ્યાન વિશે માર્ગદર્શન આપશે પૂજ્ય આધ્યાત્મિક ગુરૂ શ્રી શ્રી રવિશંકરજી લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

DoYogaBeatCorona

BJP | BJP Gujarat,  DoYogaBeatCorona

આજે સાંજે 6:30 કલાકે યોગ, પ્રાણાયામ અને ધ્યાન વિશે માર્ગદર્શન આપશે પૂજ્ય આધ્યાત્મિક ગુરૂ શ્રી શ્રી રવિશંકરજી
#DoYogaBeatCorona

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

આજે સાંજે 6:30 કલાકે યોગ, પ્રાણાયામ અને ધ્યાન વિશે માર્ગદર્શન આપશે પૂજ્ય આધ્યાત્મિક ગુરૂ શ્રી શ્રી રવિશંકરજી #DoYogaBeatCorona લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0