નિહાળો હું પણ કોરોના વોરિયર અભિયાન અંતર્ગત પ્રસિદ્ધ ગુજરાતી કલાકાર શ્રી આરતી પટેલ અને શ્રી આરોહી પટેલ નું સંબોધન આજે સાંજે 6 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Bharatiya Janata Party is the largest political party

BJP | BJP Gujarat, Bharatiya Janata Party is the largest political party

નિહાળો હું પણ કોરોના વોરિયર અભિયાન અંતર્ગત પ્રસિદ્ધ ગુજરાતી કલાકાર શ્રી આરતી પટેલ અને શ્રી આરોહી પટેલ નું સંબોધન આજે સાંજે 6 કલાકે

લાઈવ નિહાળો :

• Facebook.com/BJP4Gujarat
• Twitter.com/BJP4Gujarat
• Youtube.com/BJP4Gujarat

નિહાળો હું પણ કોરોના વોરિયર અભિયાન અંતર્ગત પ્રસિદ્ધ ગુજરાતી કલાકાર શ્રી આરતી પટેલ અને શ્રી આરોહી પટેલ નું સંબોધન આજે સાંજે 6 કલાકે લાઈવ નિહાળો : • Facebook.com/BJP4Gujarat • Twitter.com/BJP4Gujarat • Youtube.com/BJP4Gujarat

Let's Connect

sm2p0