કોરોનાના કહેરને ડામવા માત્ર 6 દિવસમાં 2200 બેડની કોવિડ હોસ્પિટલ ઉભી કરાઈ 👉 અમદાવાદમાં 1200 બેડની સૌથી મોટી કોવિડ હોસ્પિટલ તૈયાર 👉 સુરતમાં 500, રાજકોટમાં 250 અને વડોદરામાં 250 બેડની હોસ્પિટલ તૈયાર

IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona, GujaratFightsCovid19

કોરોનાના કહેરને ડામવા માત્ર 6 દિવસમાં 2200 બેડની કોવિડ હોસ્પિટલ ઉભી કરાઈ

👉 અમદાવાદમાં 1200 બેડની સૌથી મોટી કોવિડ હોસ્પિટલ તૈયાર

👉 સુરતમાં 500, રાજકોટમાં 250 અને વડોદરામાં 250 બેડની હોસ્પિટલ તૈયાર
#IndiaFightsCorona
#GujaratFightsCovid19

કોરોનાના કહેરને ડામવા માત્ર 6 દિવસમાં 2200 બેડની કોવિડ હોસ્પિટલ ઉભી કરાઈ 👉 અમદાવાદમાં 1200 બેડની સૌથી મોટી કોવિડ હોસ્પિટલ તૈયાર 👉 સુરતમાં 500, રાજકોટમાં 250 અને વડોદરામાં 250 બેડની હોસ્પિટલ તૈયાર #IndiaFightsCorona #GujaratFightsCovid19

Let's Connect

sm2p0