‪કોરોના સંકટ સામે લડી રહેલા સ્વાસ્થ્ય કર્મચારીઓ માટે રૂ. 50 લાખના મેડિકલ વીમાની જાહેરાત ‬ ‪👉 22 લાખ જેટલા કર્મચારીઓને લાભ મળશે‬ ‪👉 ડોક્ટર,પેરામેડિકલ સ્ટાફ, ટેક્નિકલ સ્ટાફ,આશા વર્કર સહિતના કર્મચારીઓને મળશે લાભ‬ ‪‬

IndiaFightsCorona

BJP | BJP Gujarat,  IndiaFightsCorona

‪કોરોના સંકટ સામે લડી રહેલા સ્વાસ્થ્ય કર્મચારીઓ માટે રૂ. 50 લાખના મેડિકલ વીમાની જાહેરાત ‬

‪👉 22 લાખ જેટલા કર્મચારીઓને લાભ મળશે‬

‪👉 ડોક્ટર,પેરામેડિકલ સ્ટાફ, ટેક્નિકલ સ્ટાફ,આશા વર્કર સહિતના કર્મચારીઓને મળશે લાભ‬

‪#IndiaFightsCorona ‬

‪કોરોના સંકટ સામે લડી રહેલા સ્વાસ્થ્ય કર્મચારીઓ માટે રૂ. 50 લાખના મેડિકલ વીમાની જાહેરાત ‬ ‪👉 22 લાખ જેટલા કર્મચારીઓને લાભ મળશે‬ ‪👉 ડોક્ટર,પેરામેડિકલ સ્ટાફ, ટેક્નિકલ સ્ટાફ,આશા વર્કર સહિતના કર્મચારીઓને મળશે લાભ‬ ‪#IndiaFightsCorona ‬

Let's Connect

sm2p0