સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ માટે વરદાન બની પીએમ સ્વનિધિ યોજના - આ યોજના અંતર્ગત 50 લાખથી વધુ સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને રૂ.10,000 સુધીની સસ્તી વર્કિંગ કેપિટલ લોન પ્રદાન કરાશે - અત્યાર સુધીમાં 654.54 કરોડ રૂપિયાની 6.57 લાખથી વધુ લોન મંજૂર કરાઈ

AatmaNirbharBharat

BJP | BJP Gujarat,  AatmaNirbharBharat

સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ માટે વરદાન બની પીએમ સ્વનિધિ યોજના

- આ યોજના અંતર્ગત 50 લાખથી વધુ સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને રૂ.10,000 સુધીની સસ્તી વર્કિંગ કેપિટલ લોન પ્રદાન કરાશે

- અત્યાર સુધીમાં 654.54 કરોડ રૂપિયાની 6.57 લાખથી વધુ લોન મંજૂર કરાઈ
#AatmaNirbharBharat

સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સ માટે વરદાન બની પીએમ સ્વનિધિ યોજના - આ યોજના અંતર્ગત 50 લાખથી વધુ સ્ટ્રીટ વેન્ડર્સને રૂ.10,000 સુધીની સસ્તી વર્કિંગ કેપિટલ લોન પ્રદાન કરાશે - અત્યાર સુધીમાં 654.54 કરોડ રૂપિયાની 6.57 લાખથી વધુ લોન મંજૂર કરાઈ #AatmaNirbharBharat

Let's Connect

sm2p0